Renault Trucks kladie veľký dôraz na názor svojich návštevníkov a prostredníctvom tohto anonymného prieskumu by chcel spoznať aj ten Váš. Všetky vaše odpovede zostanú dôverné a budú posúdené oddelením Web a eBusiness Renault Trucks.

 

PÔVOD/ZÁKAZNÍCKA ČINNOSŤ

V ktorej krajine žijete?

Ste?

Ak ste manažér dopravnej spoločnosti alebo vodič-samostatne zárobkovo činná osoba, v akom sektore pôsobíte?

PRÍCHOD NA STRÁNKU

Ako ste našli túto stránku?

FREKVENCIA NÁVŠTEV

Kedy ste navštívili stránku prvýkrát?

POUŽITEĽNOSŤ / DIZAJN / VÝKON

Uveďte prosím mieru spokojnosti s použiteľnosťou a dizajnom našej stránky 1 = Veľmi nízka spokojnosť > 6 = Veľmi vysoká spokojnosť

1 2 3 4 5 6


CELKOVÝ NÁZOR

1 2 3 4 5 6FREKVENCIA POUŽÍVANIA

V priemere ako často navštevujete našu webovú stránku?

Vaše preferované médium:

Uveďte svoj obľúbený informačný kanál pri vyhľadávaní informácií o Renault Trucks:

Webovú stránku Renault Trucks ste navštívili s cieľom:

Ktoré z ďalej uvedených informácií alebo funkcií považujete za dôležité na internetovej stránke venovanej prezentácii nákladných vozidiel?

Našli ste požadované informácie?

Viete si predstaviť vykonávanie týchto činností online?

Máte záujem o ďalej uvedené online služby?

Aké podmienky by podľa vás mal spĺňať online nákup?