Renault Trucks legger stor vekt på hva kundene mener, og vi ønsker derfor å få spøre deg ut om din oppfatning gjennom denne anonyme undersøkelsen. Alle dine svar vil bli behandlet konfidensielt, og vil bli analysert av Renault Trucks' Web- og eBusiness-avdeling.

Bakgrunn / Fag

Er du?


Tilgang til nettstedet

Hvordan fant du frem til vårt nettsted?


Hyppighet for besøk

Når besøkte du nettstedet første gang?


Bruk

Hvor ofte besøker du vårt nettsted (gjennomsnittlig)?


Ergonomie / Design

Når det gjelder nettstedets ergonomi og design, hvor tilfreds vil du si at du er?

1 2 3 4 5 6


Innhold

Når det gjelder nettstedets innhold, hvor tilfreds vil du si du er?

1 2 3 4 5 6


Global oppfatning

 

1 2 3 4 5 6Intensjoner

Når det gjelder dine fremtidige intensjoner knyttet til vårt nettsted, vennligst oppgi om du har tenkt til å:

Avlegge vårt nettsted et nytt besøk snart

Anbefale vårt nettsted for profesjonelle eller private forbindelser

Forventninger

For at vi skal kunne bli bedre kjent med deg, ønsker vi å vite hvilke bemerkninger og forventninger du har i forbindelse med Renault Trucks' nettsted